Notice This website is under construction.

Porteføljeforvaltning

Entelios’ porteføljeforvaltningskonsept har i 25 år hjulpet kunder med å oppnå lave og stabile priser i et strømmarked som stadig vekk forandrer seg. Sammen skreddersyr vi en strategi ut i fra deres preferanser, slik at dere oppnår deres mål med strømavtalen.

Vårt forvaltningskonsept hjelper kunder med å oppnå lave og stabile priser i et strømmarked som stadig vekk forandrer seg.

Porteføljeforvaltning er kjent for å gi en høy grad av fleksibilitet. Det går ut på å sikre større eller mindre deler av deres fremtidige kostnader i et stadig økende marked innenfor strategiens rammer. Samtidig får dere muligheten til å være fleksible og tilpasse sikringsnivåene i et fallende marked.