Notice This website is under construction.

Opprinnelsesgarantier

En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det et eller annet sted produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man kjøper selv. Opprinnelsesgarantier sier ingenting om den strømmen den enkelte forbruker fysisk får levert. I mer enn 15 år har vi administrert opprinnelsesgarantier for våre kunder. 100 % fornybar energi garanti fra norske vannkraftverk sikrer at det produseres like mye fornybar energi som det bedriften forbruker.

Du kan selvfølgelig også kjøpe opprinnelsesmerket miljøkraft (vann, vind, sol og biobrensel) etter et selvvalgt merke. Ved å kjøpe denne garantien stimulerer du også til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi

Produksjon

Kjært barn har mange navn

GOs / RECs / EACs / I-RECs / REGOs – er alle former for opprinnelsesgarantier som handles i nasjonale, europeiske og globale markeder. I land hvor det ikke finnes noen GO-standard, er vi i stand til å anskaffe I-RECs for våre kunder. I likhet med EECS GOs, utstedes en I-REC i samsvar med produksjonen fra et akkreditert kraftverk, og ved at det er styrt av I-REC-standarden kan vi dokumentere forbruket av fornybar elektrisitet.

Basert på vår erfaring, vår internasjonale tilstedeværelse, kundenettverk og vår profil som et 100% fornybart selskap, har vi utvidet tjenestene våre mot styring av opprinnelsesgaranti-porteføljer.

Produkter med opprinnelsesgaranti

Uspesifisert vannkraft: Dette er standarden for brorparten av handelen i engrosmarkedet for fornybar energi. I praksis er produktet likevel oftest geografisk spesifisert , som for eksempel «fra Norge», «fra Norden» eller «vannkraft fra Alpene».

Spesifisert vannkraft: Dette produktet gjør det mulig for kjøperen å velge blant ulike egenskaper som kraftstasjonens alder, installert effekt og så videre. Det er også mulig å levere bilder og mer detaljert informasjon om den aktuelle kraftstasjonen.

Vindkraft: Vi leverer opprinnelsesgarantier tilknyttet vindkraft. Mesteparten av vindkraften produsert i Europa mottar en form for støtte, og opprinnelsesgarantiene som tilbys, har enten produksjons- eller investeringsstøtte.