Notice This website is under construction.

Maxguard

Effektstyring med tjenesten Maxguard er løsningen for deg som som ønsker å ha kontroll på effektforbruk og effektkostnad i sanntid.

Effekt er resultatet av hvor mye strøm bedriften bruker samtidig. Jo flere elektriske enheter som er på, desto høyere er effekten. Ved høy effekt øker også tariffkostnaden fra nettselskapet. Effektstyring hjelper bedriften til å begrense tariffkostnaden av nettleien, ved å kontrollere strømbelastningen. 

Entelios Maxguard har potensiale til å redusere din årlige nettleiekostnad med inntil 30 %.