Notice This website is under construction.

Klimakompensasjon

Hvis bedriften din bruker energi, driver reisevirksomhet og foretar innkjøp, så bidrar den, direkte eller indirekte, til klimaendringer. Årsaken er utslippene av karbondioksid fra fossilt brensel og andre drivhusgasser.

For å redusere effekten av den globale oppvarmingen bør vi redusere utslippene av klimagasser globalt. Det første man gjør da, er å regne ut sitt eget klimaavtrykk. Deretter reduserer man utslippene sine. For å ta fullt klimaansvar og sikre seg en skikkelig god og langsiktig klimastrategi, bør man også klimakompensere.

Når du bestiller vårt produkt CO2-nøytral kraft, reduserer vi det totale utslippsnivået ved å kjøpe så mange klimakvoter som er nødvendig for at det samlede klimaavtrykket fra kraftforbruket skal bli så lite som mulig.