Notice This website is under construction.

Fleksibilitet

Vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn hvor smartere utnyttelse av strömnetter blir stadig viktigere. Fleksibilitet handler om at nettselskaper betaler för at aktörer justerar sin produksjon eller sitt forbruk i kortere perioder for å stabilisere strömnetter. Entelios er kundens partner og veileder gjennom hele prosessen for å muliggjorde fleksibilitet

Ny innteksskilde

Tjen penger på å kortvarig justere ditt strömforbruk eller din strömproduksjon.

Smart teknologi

Standardisere og autmatiserte losninger. Deltagelse har ingen påvirkning på den daglige virksomheten.

Grönn framtid

Gjennom å delta med fleksibilitet bidrar en til grönn omstilling og okt andel förnybar produksjon.

Kort tilbakebetalning

Med forventet hoye innekter blir investeringen lönnsomme med kort tillbakebetalingstid.