Notice This website is under construction.

Bekymringsfri energibesparelse: et tilbud for redusert energikostnad og som utløser energistøtte

Entelios tilbyr fra 6. desember «bekymringsfri energibesparelse». Dette er en tjeneste utviklet og levert i samarbeid med OneCo og Glitre Energiløsninger, hvor du som kunde får kontroll på energibruken i byggene dine, og får raskt oversikt over gjennomførbare og effektive tiltak som reduserer energibruk. Tiltakene har fokus på optimalisering og lavthengende frukter, som har typisk ingen eller lite investeringsbehov. Man oppnår vanligvis mellom 10-30% besparelser i næringsbygg. Tjenestepakken oppfyller kravene for strømstøtteordningens trinn 1 og 2, og er ment som et lavterskel-tilbud som kan bestilles før fristen 12. desember for levering på nyåret.

 

Tjenesten består av en høyoppløst nedbrytning av energibruk i bygget ditt med faktiske data. Basert på analyse av dataene, samt kontekstinformasjon fra installasjon/ befaring, mottar du en tiltaksliste for energibesparelser. All data blir rapportert i et ledende energiovervåkningssystem du får tilgang til, hvor løpende energiledelse og en rekke verktøy er tilgjengelig. Eventuelt kan ditt eget EOS benyttes. I tillegg vil all data kunne benyttes i andre komplementære systemer (andre EOS, SD-anlegg, proptech-løsninger, regnskap, mm).

Hvordan gjør vi dette? Vi prosjektleder, befarer, installerer, og leverer komplett infrastruktur for høydetaljert energidata, tiltaksanalyse og hjelp med henvisning til dyktige samarbeidsparterne for tiltaksgjennomføring. Infrastrukturen inkluderer blant annet energimålere, kommunikasjonsløsninger, skyløsning for databehandling, skybasert EOS, og energirådgivning. Vi tar oss av alt, du trenger kun å definere hvilken pakke du ønsker deg per bygg. Ingen etableringskostnader, kun månedlig lisens.

Hvis dette er interessant for deg og dere vil høre mer, ta kontakt med din KAM.

 

Løsningen gir god oversikt over besparelser

Med hjelp av våre verktøy vil du få en bedre oversikt over besparelsen bedriften din gjør. Eksempel på hvordan endring i grunnbelastning for et ventilasjonssystem kan redusere energiforbruk,  på hvordan installasjon av varmepumpe tydelig reduserer energiforbruk eller overvåk og analyser utstyr, variasjoner og forbrukstrender for å avdekke feil og gjøre tiltak til rett tid.

Se dine faktiske besparelser og klimaavtrykk i portalen

For å gjøre det enklere for deg som kunde å ha oversikt over effekten av bekymringsfri energisparing, har du en portal du kan besøke. Denne portalen gir en god oversikt over detaljert sanntidsdata fra alle energikilder og sensorer. Besparelser og karbonavtrykk rapporteres automatisk. Du har alltid tilgang til ditt forbruk og sparepenger via nettportalen på mobil, nettbrett eller nettleser. For at du ikke skal gå glipp av noe viktig kan du slå opp varsler ved avvik i forbruk eller feil på teknisk utstyr.