Notice This website is under construction.

Entelios – om oss

Entelios er Nordens ledende aktør av innovative energiløsninger og elhandelsmodeller

Vi tilbyr teknologiske og strategiske løsninger for en grønnere drift til store og små bedrifter.
De omfattende endringene mot et bærekraftig og hel-elektrisk samfunn inkluderer oss alle – med et betydelig større forbruk må særlig bedriftene fatte de riktige valgene. Entelios skal være en pålitelig, helhetlig og orientert partner for å hjelpe offentlige og private virksomheter med å bruke mindre strøm, bruker strømmen smartere, til en lavere kostnad og med et redusert C02 avtrykk

Entelios – en ledende aktør

Vi hjelper bedrifter med en enklere omstilling til en bærekraftig drift. Samtidig skal vi finne de beste strømavtalene.

Avviklingen av karbonbasert energiproduksjon, og overgangen til et helelektrisk og fornybart samfunn vil påvirke alle bransjer. For å kunne implementere de strukturelle endringene som kreves for å møte klimakrisen med bærekraftige tiltak, trenger vi et fleksibelt forhold til energibruk og ny, innovativ teknologi.

Entelios er en partner for bedrifter som er klare for å redusere sitt energiforbruk, skape denne fleksibiliteten og utvikle helautomatiske løsninger som er til fordel for både bedrift og samfunn.

Vi leverer 23 TWh i året; dette tilsvarer en kundeportefølje med samme strømforbruk som 1.3 millioner husholdninger.

Vår kundeportefølje består av kunder med lavt forbruk til store nordiske konsern med høyt forbruk og kompleksitet.

7 milliarder kroner i årlig omsetning. Våre kunder og partnere stoler på våre løsninger.

Lokale eksperter i Norden finner løsningene for nettopp deres bedrift.

Energi på tvers av landegrenser

Vi kjøper inn fornybar strøm til våre kunder i Norden og forvalter dette etter kundens preferanser. Vi jobber også med bilaterale kraftavtaler innen vind- , vann- og solkraft på tvers av landegrensene.

Vi har kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Entelios

Fornybar energi

Et nordisk fokus

Balansert volymvekst mellom forbruk og produksjon

Vi sørger for ren energi

Entelios tilrettelegger for at industri, næring og offentlige selskaper selv kan ta en aktiv rolle i samfunnets drivkraft for skiftet til fornybar energi og en bærekraftig fremtid. Dette gjør vi gjennom å sørge for ren energi, kyndig ekspertise og moderne teknologiske løsninger.

Deres viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid

Vi tilbyr også en rekke rådgivningstjenester til våre kunder, hvor målet er og bidra til at de når sine miljø- og bærekraftsmål. Våre tjenester er like varierte som våre kunder. Vi tilbyr alt fra porteføljeforvaltning, bilateriale kraftavtaler (PPA), innkjøp og forvaltning av opprinnelsesgarantier, kostnadsreduksjon gjennom energikartlegging og energioptimalisering, smarte ladestolper, prosjektering og installasjon av solcelle paneler og batterier mm.

Entelios: En del av Å Energi

Entelios administrerer opprinnelsesgarantier levert av Å Energi. Sammen med GOs tilbyr vi strøm fra fornybare kraftverk i Skandinavia, i tråd med prinsippene for et integrert europeisk marked for elektrisitet. Å Energi investerer kontinuerlig i utvikling av nye fornybare energiprosjekter som en del av sin miljøstrategi. Dette for å redusere klimagassutslipp og for å ta del i det felles samfunnsansvaret.

En del av Agder Energi
Vannkraft fra Agder Energi og fremtidsrettede investeringer

Vannkraft fra Å Energi og fremtidsrettede investeringer

Vi er en del av Å Energi, et ledende norsk vannkraftselskap med voksende internasjonal virksomhet.

Å Energi investerer kontinuerlig i utviklingen av fornybare energiprosjekter, som en del av sin miljøstrategi for å redusere klimagassutslipp og ta en del av det felles samfunnsansvaret. Til dette formålet etablerte Å Energi i 2017 et Green Bond Framework i tråd med Green Bond-prinsippene. Dette gjøres via utstedelse av grønne obligasjoner øremerket finansiering av fornybar kraftproduksjon. På samme tid representerer norsk vannkraft verdifulle forretningsmuligheter.

Agder Energi utvikler markedsløsninger for fremtiden ved å samarbeide med ledende teknologibedrifter, samt gjennom eierskap i nordiske selskaper.

Ren energi, ekspertise og innovativ teknologi

Bli en bidragsyter i overgangen til fornybar energi, uansett hvor stor bedriften er.

Det er vårt felles ansvar å bidra til en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Derfor lover vi våre kunder energi som bidrar til nettopp dette. Vi ønsker å være din viktigste støttespiller på veien mot en grønnere, bærekraftig fremtid.

Kontakt oss