Notice This website is under construction.

Entelios – en innovativ energipartner

Innovative løsninger slik at din bedrift kan ta et samfunnsøkonomisk ansvar

Vi selger ikke bare et produkt eller en strømavtale. Med langsiktige energi- og miljøtjenester kan vi tilby alle bedriftstyper en større fleksibilitet i møte med klimautfordringene. Når behovet for avvikling av karbonbasert energi øker, bistår Entelios din virksomhet med å tilpasse seg det grønne skiftet gjennom nødvendige strukturelle endringer og innovativ teknologi.

Man kan kanskje se for seg at disse endringene vil medføre økte kostnader, men vi sørger for at overgangen blir en inntektskilde for bedriften.

Fleksibilitet er nøkkelen til det nye energisystemet

Det skal mer til enn en god strømavtale for å bidra til skiftet mot et bærekraftig samfunn. Entelios er din partner på veien mot de strukturelle og fremtidsrettede endringene som kreves.

Entelios hjelper din bedrift med å identifisere muligheter for økt fleksibilitet, samt analysere verdien av bedriftens energiforbruk, fornybar energiproduksjon og energilagring. Vi benytter vår kompetanse og lange erfaring til å aktivt markedsstyre virksomhetens fleksibilitet for maksimal verdiskapning. Slik skaper vi positiv nytteverdi og sikre inntektsstrømmer, som bidrar til å redusere din bedrifts totale energikostnader.

For Entelios innebærer dette blant annet at vi bidrar til at kunden kan få betalt for den strømmen de ikke benytter. I tillegg bidrar også kunden til det grønne skifte ved at man utnytter kapasiteten i strømnettet mer effektivt.

Vi hjelper bedrifter med en enklere omstilling til en bærekraftig drift. Samtidig skal vi finne de beste strømavtalene.

Avviklingen av karbonbasert energiproduksjon, og overgangen til et helelektrisk og fornybart samfunn vil påvirke alle bransjer. For å kunne implementere de strukturelle endringene som kreves for å møte klimakrisen med bærekraftige tiltak, trenger vi et fleksibelt forhold til energibruk og ny, innovativ teknologi.

Vi finner de beste løsningene for våre kunder

Entelios har vært en stolt bidragsyter i en rekke omstillinger for bedriftsmarkedet, og det med stor suksess. Vi kan for eksempel flotte oss med:

Gorines reise til å bli en av Norges mest innovative fabrikker med solceller, kjølebrønner og ny teknologi. Hennig-Olsens reduserte forbruk i perioder med stor belastning, etter kyndige analyser av infrastruktur og produksjon. AF Gruppens strømleveranse til et omfattende tunnelprosjekt i Stockholm. DNBs vei mot bruk av 100% fornybar energi. Telenors strømforsyning til mer enn 13 000 anlegg – alt fra mobilmaster til kontorbygg.

Dette er bare et lite utvalg av våre prosjekter, og vi gleder oss til å få din bedrift med på reisen mot en bærekraftig fremtid.

Les mer om hvordan vi hjelper våre kunder her!

 

Kontakt oss

Bli en del av løsningen med et ekspertteam i ryggen

Entelios ser stadig etter de nyeste og mest innovative løsningene.

Endringene skjer fort og grønn teknologi utvikler seg i rekordfart. Derfor er vi alltid på jakt etter de innovative og fremtidsorienterte løsningene som gir bedrifter den fremoverlente holdningen som kreves. Vi ønsker å være deres viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid, oppdatere dere på de nyeste fremskrittene innen teknologi og strømforsyning, og dermed gi deres virksomhet et strategisk fortrinn i samfunnets omstilling.

Ved hjelp av ny teknologi utvikler Entelios kostnadseffektive forretningsmuligheter for våre kunder. Samtidig legger vi til rette for steget fra karbonbasert energi til et helelektrisk samfunn. Opplev hvordan bedriften kan bruke energi smartere senke energikostnadene og redusere virksomhetens CO2-utslipp med Entelios.

Med Entelios kan du være trygg på at bedriften får et mer klimavennlig forbruk.

Som kunde hos Entelios kan du med god samvittighet vite at bedriften gjør sitt ytterste for å etterfølge høyeste standard for miljøvennlig drift. Vår hovedprioritet er å levere strøm som opprettholder kravene til bærekraftig utvinning, transport og forsyning i alle ledd. Samtidig bistår vi deg med å utnytte bedriftens potensiale for mer miljøvennlig drift gjennom teknologiske løsninger – som også vil være kostnadsreduserende for virksomheten.

Vårt mål er å gjøre deres bedrift til en aktiv bidragsyter for det globale grønne skiftet verden trenger.

Alt annet enn ‘business as usual’.

Næringslivet er ikke hva det en gang var, og sammen har vi mulighet til å endre fremtiden. Verden har stått overfor en rekke utfordringer de siste årene; klimakriser, digital transformasjon og pandemi. I møte med slike utfordringer ønsker Entelios å tenke nytt og finne løsningene som fungerer i den virkeligheten vi lever i i dag.

Vi skaper en bedre fremtid, sammen.

Våre kunder er våre partnere, og vi vet at dere ønsker stadig vekst uten å gjøre varig skade på verken miljø eller klima. Entelios er et ISO 14001-tilknyttet selskap og har derfor som mål å gjøre deres bedrift mer bærekraftig og selvsagt i henhold til alle forskrifter. Sammen beskytter vi miljøet lokalt og bidrar til å bedre miljøet globalt.

Grønne løsninger som fungerer.

Vi er mer enn en strømleverandør. Når du velger en strømavtale fra oss får du også med skreddersydde løsninger for å redusere bedriftens klimaavtrykk. Vi bistår med alt fra batteriløsninger til topp moderne teknologiske løsninger for et smartere forbruk. Entelios gjør at bedriften kan operere som vanlig og samtidig være en mer bærekraftig aktør.

Slik kan Entelios finne de riktige løsningene for din bedrift

Enten du driver en stor eller liten bedrift finnes det muligheter for å vende seg mot en mer bærekraftig, lønnsom og forsvarlig drift – uten at det går på bekostning av arbeidshverdagen. Sørg for å skaffe de klokaste strømavtalene, slik at bedriften kan fatte de lønnsomme grepene og samtidig bli en hjørnesteinsbedrift på veien mot en renere fremtid.

Ta et standpunkt i samfunnets nødvendige omstilling og se hvordan det grønne skiftet faktisk kan være lønnsomt for bedriften.

Mer bærekraftig og lønnsom energi

Kraftmarkedet kan være uoversiktlig og endrer seg stadig. Per i dag ser vi både økende priser og en større etterspørsel etter energi fra fornybare kilder. Å holde seg oppdatert er derfor en krevende oppgave for både små og store bedrifter. Entelios leverer markedets beste strømavtaler med rådgivende porteføljeforvaltning. Slik kan deres bedrift være trygg på at strømforsyningen kommer fra sertifiserte fornybare kilder til den beste prisen.

Teknologi og grønne produkter

Hvordan deres bedrift kan være en aktiv bidragsyter gjennom innovativ og fremtidsrettet teknologi for en bærekraftig fremtid kan deles opp i to ledd. Basert på analyser av infrastruktur og nåværende forbruk, ser Entelios på hvordan bedriften kan redusere forbruket med utgangspunkt i dagens virksomhet. Samtidig ser vi på hvordan ny teknologi kan implementeres for en bærekraftig og kostnadsreduserende utvikling. Dette være seg batteriparker, solceller og oppvarming – eller en rekke andre tiltak.

Hver løsning tilpasses bedriftens muligheter og behov, uten at dette går utover den daglige driften. Mange tjener godt på å finne nye løsninger for å redusere kostnadene eller selv produsere energi til eget forbruk, som også kan selges tilbake til strømnettet.

Miljømål: Våre rettningslinjer for handel, analyse og teknologi

Når vi bistår deg med å finne de riktige avtalene og beste tiltakene for en bærekraftig drift, medregner vi en rekke faktorer. Vårt mål er å tilby våre kunder avtaler og produkter med et lavere miljø- og klimaavtrykk, bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, se til at energi brukes riktig og gjenvinnes der det er mulig, og sørge for en forsvarlig utnyttelse av jordens ressurser. Vi imøtekommer alltid, men overgår helst, alle miljøforskrifter, retningslinjer og lover.

Miljømål

Vær klar for en grønnere fremtid.

Med en økende etterspørsel etter partnerskap med bedrifter som operer bærekraftig, vil dere selv kunne profitere på å være en pålitelig aktør innen miljøvern. Vi ønsker å gjøre veien mot deres miljømål kortere, og slik vise at dere er en kyndig og ansvarlig partner.

Se potensialet i bedriftens eksisterende struktur.

Vi bistår deres bedrift med utredning og analyser for å se hvordan driften kan reguleres. Vi undersøker også mulighetene for å implementere ny teknologi for en mer kostnadseffektiv drift. Ofte er det ikke store endringer som skal til. Våre eksperter kommer med løsninger for hvordan deres bedrift kan fortsette som før – og samtidig spare mer eller tjene på egen energiproduksjon.

Finn de beste strømavtalene med Entelios.

Vi navigerer deg til den strømavtalen som til enhver tid er rimeligst basert på individuell drift og forbruk. Vi gjør det enklere for deres bedrift å ha et aktivt forhold til markedet og skifte mellom produksjonskilder basert på pris. Entelios samarbeider kun med leverandører av grønn og bærekraftig energi.