Miljømål

Entelios arbeider kontinuerlig med miljøstyring. I Sverige er Entelios tilknyttet miljøstyringssystemet ISO 14001. Formålet med styringssystemene er å minske miljøavtrykket av våre tjenester og produkter.

Ved å dokumentere ansvarsforhold og rutiner i miljøspørsmål kan vi gradvis oppdage svakheter og utforme forbedringstiltak.

For Entelios innebærer dette blant annet at vi informerer kundene våre om hvordan ulike kraftproduksjonskilder påvirker klimaet. I tillegg tilbyr vi både miljømerket kraft og løsninger for klimakompensasjon.

Våre tjenester krever avstemming med kundene flere ganger i året. I dag forsøker vi i stadig økende grad å gjennomføre møter via telefon og internett for å redusere den direkte klimabelastningen, samtidig som vi holder bruken av papirfakturaer på et lavmål.

Entelios miljømål: Entelios skal redusere klimaavtrykket og senke utslippet av fossilt CO2 med 2 % sammenlignet med året før.

Dette skal vi oppnå ved å:

  • redusere bruken av transportmidler som bruker fossilt brensel
  • redusere ressursbruken
  • klimakompensere for de fossile CO2-utslippene som virksomheten genererer

Entelios skal forenkle kundenes miljøarbeid. Dette skal vi oppnå ved å:

  • øke salget av kraft fra fornybare kilder
  • øke salget av klimakompensasjon og klimarelaterte tjenester