Vi vil være ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Vi vil være ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid

Vi vil være ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Vår kjernevirksomhet er styring av og handel med fornybar energi i det norske, nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder. 

 FAKTA OM OSS

 • Entelios har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger). Dette gjør oss til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden. 
 • Vi har tre år på rad toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
 • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.

Miljøretningslinjer

Miljøretningslinjer

Vi arbeider for reduserte utslipp, mer effektiv ressursbruk og økt personlig ansvar for miljøarbeidet.

Vår visjon er at kundene skal oppfatte oss som en langsiktig samarbeidspartner i energi- og miljøspørsmål. Derfor er det viktig at våre energiprodukter og -tjenester er bærekraftige og tar hensyn til miljø, klima, mennesker og samfunn selv når vi tar verdikjeden og livssyklusen med i betraktning.

Miljøarbeidet skal være integrert i alle deler av virksomheten og bidra til ansvarlighet og høy grad av tillit hos kunder og andre interessenter. På denne måten styrker vi konkurranseevnen samtidig som vi styrer mot en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig samfunnsutvikling.

Dette skal vi oppnå ved å:

 • tilby kundene produkter og tjenester med lite miljø- og klimaavtrykk
 • bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å tilby og dermed øke mengden fornybar og gjenvunnet energi i energisystemet
 • arbeide for biologisk mangfold og bærekraftig utnyttelse av ressurser
 • utdanne medarbeiderne i hvordan de kan ta mer hensyn til miljøet i det daglige arbeidet
 • stille like høye miljøkrav til leverandørene som til oss selv
 • arbeide kontinuerlig for å bli bedre til å redusere virksomhetens klimaavtrykk ved å bruke bærekraftige produkter og tjenester, minimere mengden avfall og transport og stille miljøkrav til våre leverandører
 • minst oppfylle og helst overgå gjeldende miljøforskrifter, retningslinjer og regler og andre relevante krav til virksomheten

Vår miljøpolicy finner du her.

Retningslinjer for arbeidsmiljø

Retningslinjer for arbeidsmiljø

Et godt og sunt arbeidsmiljø er et viktig strategisk spørsmål for oss i Entelios. 

Vi jobber for å skape trivsel og effektivitet på arbeidsplassen, som i sin tur gir oss engasjerte og motiverte medarbeidere. Arbeidsmiljøet er preget av åpenhet og av at alle blir behandlet likt og med respekt.

Målet med Entelios innsats for godt arbeidsmiljø er å skape en fysisk, psykisk og sosialt sunn arbeidsplass som alle medarbeidere opplever som utviklende. Dette oppnås gjennom en tydelig struktur i det systematiske arbeidet med arbeidsmiljøet og ved å fremme lederskap som setter sikkerhet og helse i høysetet.

Vi gjør dette ved å:

 • alltid sette sikkerheten først
 • ha en tydelig ledelse som veileder og skaper delaktighet
 • integrere sikkerhet og arbeidsmiljø og den daglige virksomheten
 • gi hver medarbeider de forutsetningene som trengs for å nå våre mål og mestre utfordringene på veien
 • identifisere, analysere og håndtere psykososiale og fysiske risikoer på alle nivåer i virksomheten
 • løfte frem gode eksempler og lære av hverandres kunnskap og måter å gjøre ting på
 • oppfylle gjeldende arbeidsmiljøforskrifter, retningslinjer og regler og andre relevante krav til virksomheten
 • prioritere arbeidsmiljø og sikkerhet i alle beslutninger som tas i bedriften. Når alle medarbeidere drar i samme retning, skaper vi en trygg arbeidsplass der folk trives.

Miljømål

Miljømål

Entelios arbeider kontinuerlig med miljøstyring. I Sverige er Entelios tilknyttet miljøstyringssystemet ISO 14001. Formålet med styringssystemene er å minske miljøavtrykket av våre tjenester og produkter.

Ved å dokumentere ansvarsforhold og rutiner i miljøspørsmål kan vi gradvis oppdage svakheter og utforme forbedringstiltak.

For Entelios innebærer dette blant annet at vi informerer kundene våre om hvordan ulike kraftproduksjonskilder påvirker klimaet. I tillegg tilbyr vi både miljømerket kraft og løsninger for klimakompensasjon.

Våre tjenester krever avstemming med kundene flere ganger i året. I dag forsøker vi i stadig økende grad å gjennomføre møter via telefon og internett for å redusere den direkte klimabelastningen, samtidig som vi holder bruken av papirfakturaer på et lavmål.

Våre miljømål i 2019: Entelios skal redusere utslippene fra flyreiser med 5% sammenlignet med i fjor. Samtidig skal vi redusere papirbruken med 2% fra i fjor. 

Dette skal vi oppnå ved å:

 • Øke antall nettmøter.
 • Reise med tog fremfor fly når mulig. 
 • Veilede våre kunder mot å benytte e-faktura.
 • Minumere bruken av papir.

Vi skal være våre kunders viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid. Dette skal vi oppnå ved å:

 • Øke salget av kraft fra fornybare kilder
 • Øke salget av klimakompensasjon og klimarelaterte tjenester
 • Veilede og informere våre kunder om fordelene ved å velge strøm fra fornybare kilder og klimabesparende tiltak knyttet til forbruk. 

Kontaktperson for Miljømål

Personvern i Entelios

Personvern i Entelios

Entelios er opptatt av å ivareta personvernet til brukerne av vårt nettsted og våre systemer/løsninger. Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å beskrive hvordan vi som behandlingsansvarlig innhenter, lagrer og anvender personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som bruker har i tilknytning til dette.

Formål
Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere og informere om tjenestene vi tilbyr, og utføre gjøremål basert på brukernes ønsker. Opplysningene vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål. Entelios er aktiv på ulike plattformer som hjemmeside, Facebook, LinkedIn, Youtube og Mynewsdesk.

Hvilke opplysninger behandles
I forbindelse med drift og utvikling av våre nettsider lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad.

Informasjonskapsler
"Informasjonskapsler (cookies) er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett fra dine tidligere surfeaktiviteter, og som utveksles med nettsider du besøker. Hensikten er å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg som bruker.  Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på entelios.no og hvilken nettleser du bruker.
Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker Mine Side.

Entelios benytter følgende typer informasjonskapsler på sine nettsider :

 • Egne informasjonskapsler: Informasjonskapsel som lagres på din datamaskin eller mobile enhet fra vårt nettsted vil kunne hente eller lese innhold til denne informasjonskapselen.
 • Analytiske informasjonskapsler: For å kunne lære av brukerens adferd benytter vi dataene slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold.
  Til dette bruker vi Google Analytics;
  __utma: brukes til å skille brukere og økter.
  __utmb: Brukes for å bestemme nye økter/besøk.
  __utmc: Brukes til å bestemme om det er ny økt/besøk.
  __utmz: Brukes til å bestemme fra hvilken side/kilde en besøkende kommer.
  Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.

 • Informasjonskapsel fra tredjepart: Dette er informasjonskapsler som tilhører domener forskjellig fra den som vises i adresselinjen din. Nettsider kan vise innhold fra tredjeparters domener (som annonser), som åpner potensialet for å spore en brukers surfehistorikk. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som identifiserer deg som bruker.

 

Tilgang og utlevering av data
Det er kun ansatte hos Entelios som har tilgang til opplysningene som lagres om deg, og kun i den utstrekning slik tilgang er nødvendig for utvikling, drift og vedlikehold av tjenesten. Opplysningene utleveres ikke til tredjepart, med unntak av underleverandører som bistår oss i forbindelse med levering av tjenestene.

Rett til innsyn
Du kan henvende deg til Entelios og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Videre har du krav på retting av mangelfulle eller uriktige opplysninger og/eller sletting. 

Sletting av data
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysninger en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

Kontakt
Dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål knyttet til denne personvernerklæring kan disse rettes til: contact.nordic@entelios.com

 

Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en avmeldingslenke (opt out-lenke).