Notice This website is under construction.

Entelios tilbyr de beste energiløsningene for offentlig sektor

Offentlig sektor

Blant offentlige virksomheter er gjerne bygninger i ulik alder en viktig faktor i energiregnskapet. Entelios rådgir og tilbyr skreddersydde strømavtaler tilpasset enkeltkommuner, kommunesamarbeid og andre organisasjonsformer i den offentlige sektoren. Slik kan offentlige virksomheter redusere og optimalisere energiforbruket, få oversikt over kostnadene og redusere eget klimaavtrykk med fornybare energikilder.

Velg din virksomhets forbruk for mer tilpassede løsninger, eller les mer om arbeidet vårt under.

Test

Placeholder

Mellom 1 og 10 millioner kWh i årsforbruk

Placeholder

Over 10 millioner kWh i årsforbruk

Placeholder

Våre tjenester

Entelios hjelper deg med å optimalisere og kommersialisere strømforbruket ditt. Bruk strøm smartere ved å spare til perioder med større forbruk, eller selg tilbake til nettet hvis det blir overskudd.

Entelios har dokumenterte og verdiskapende løsninger for dette. Det kan være effektstyring som fjerner effekttopper og sparer store kostnader. Enkle, men effektive rapporteringsløsninger som skaper oversikt og sparepotensial for smarte ladestasjoner som lader når det er økonomisk gunstig. Den siste tiden har interessen for batteritjenester økt betydelig. 

Entelios sitt konsept rundt batteriløsninger fungerer slik at du kan lagre strøm når det er billig og bruke når det er dyrt. Med Entelios sitt innovative energikonsept tar vi på oss rollen for å bidra til stabilisering av strømnettet med våre batterier, samtidig som våre kunder senker sine kostnader og genererer inntekter. Les mer om dette under våre produkter og tjenester nedenfor.

Entelios

Entelios sitt porteføljeforvaltningskonsept har i 25 år hjulpet kunder med å oppnå lave og stabile priser i et strømmarked som stadig vekk forandrer seg. Sammen skreddersyr vi en strategi ut i fra deres preferanser, slik at dere oppnår deres mål med strømavtalen.

Entelios

Vi tilbyr komplett ladeinfrastruktur med fleksibel betaling fra 0 NOK. Ladestolpene er enkelt skalerbare og kan brukes til flere ladestasjoner ved behov.​

 

Entelios

​Vi hjelper din bedrift med å selge fleksibilitet fra forbruk og produksjon. På denne måten støtter du kraftsystemet og overgangen til et fornybart samfunn.

Entelios

Entelios samarbeider med flere batteri- og teknologileverandører for optimal utnyttelse av batteriets potensiale.

 

 

 

 

Entelios

Teknologien i løsningene vi leverer er nøye testet, og viser at produksjon og forbruk av fornybar energi både er lønnsomt og miljøvennlig. Entelios dekker investeringskostnaden.

 

Entelios

​Hadde det ikke vært fint om energidata hadde høy kvalitet og en lav månedlig pris? Vi har biten av puslespillet som gjør ditt tjenestetilbud innen energieffektivisering lønnsomt.

 

 

Entelios

Ved å bruke strømmen smartere, kan både strømforbruket og strømkostnadene automatisk reduseres. Teknologien og produktene vi leverer er utprøvde og viser seg å være både lønnsomme og miljøvennlige.

Entelios

​​Når du bestiller vårt produkt CO2-nøytral kraft, reduserer vi det totale utslippsnivået ved å kjøpe så mange klimakvoter som er nødvendig for at det samlede klimaavtrykket fra kraftforbruket skal bli så lite som mulig.

Entelios

En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det et eller annet sted produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man kjøper selv.

Hjelp til å optimalisere energikostnadene dine

For å oppnå forsvarlig forvaltning av offentlig eiendom vil kostnadskontroll, forutsigbarhet og optimalisering være i fokus. Vi har mange kommuner og offentlige virksomheter i vår kundeportefølje, og kan bidra med løsninger innen “best practice”.

“Best practice” – kort oppsummert

Vi bruker vår erfaring med offentlige kunder til å gi den beste rådgivningen. Entelios tilbyr skreddersydde løsninger som passer både enkeltkommuner, kommunesamarbeid og andre organisasjonsformer. Råd om prissikring, bruk av de billigste energibærerne, deltakelse i fleksibilitetsmarkedene og effekt- og toppreduksjoner er noe av det vi tilbyr. 

Vi gir dere oversikt over strømforbruket
Vi gir dere oversikt over strømforbruket

Mange muligheter

Offentlige kunder har ofte store bygningsarealer med varierende alder. Dette er variasjoner som vi kan utnytte ved bruk av alternativ teknologi – enten det er effektreduksjon i eldre bygg eller installasjon av solenergi på tak. Vi kan samle inn energibruk og gi råd om hvordan bruken kan optimaliseres forhold til pris.

Dette sier kundene våre om oss

Dette er første gang alle norske sykehus er under én og samme avtale. Dette antas å være blant de virkelig store vare- og tjenestekontraktene i offentlig sektor på driftssiden. Entelios vant konkurransen basert på tilbudets kvalitet og pris. 

Per Scott Olsen

Innkjøpsrådgiver i Sykehusinnkjøp HF

For oss er det viktig at en leverandør kan levere på alle områdene vi etterspør samt at de introduserer nye tiltak som kan bidra til at vi kan få reduserte energikostnader. Etter en samlet vurdering kom Entelios best ut av konkurransen.

Per Ulvin

Senior Sourcing Advisor i Telenor

Strømavtalen gir oss en god pris og i tillegg er strømmen grønn og miljøvennlig. Å tenke grønt er noe vi er opptatt av her i barnehagen

 

Beate Spartveit

Daglig leder i Fanavollen familiebarnehagen

Våre tjenester

I 25 år har Entelios sitt porteføljestyringskonsept hjulpet våre kunder med å oppnå lave og stabile priser i det komplekse og skiftende strømmarkedet. Sammen skreddersyr vi en strategi etter dine ønsker, slik at du når dine mål med strømkjøp. Konseptet, som er preget av høy grad av fleksibilitet, innebærer i utgangspunktet å sikre større eller mindre deler av kundens fremtidige kostnader i et stigende marked innenfor rammen av strategien. Samtidig som at bedriften har mulighet til å være kompatibel med markedet og justere sikkerhetsnivåer i et fallende marked.

Du får din egen forvalter som er en del av Nordens største og mest erfarne lederteam som hver dag jobber med å optimalisere din kraftportefølje. Resultatet er en stabil kostnadsutvikling over tid, samtidig som kunden får lave kostnader innenfor rammen av den utarbeidede strategien. Entelios er en ekstremt sterk og robust partner ved å være en del av det helintegrerte kraftkonsernet Å Energi.

Entelios

Entelios sitt porteføljeforvaltningskonsept har i 25 år hjulpet kunder med å oppnå lave og stabile priser i et strømmarked som stadig vekk forandrer seg. Sammen skreddersyr vi en strategi ut i fra deres preferanser, slik at dere oppnår deres mål med strømavtalen.

Entelios

Forvaltning over 1 million kWh

Forvaltning er kjent for å gi en høy grad av fleksibilitet. Det går ut på å sikre større eller mindre deler av deres fremtidige kostnader i et stadig økende marked innenfor strategiens rammer.

Entelios

Vi tilbyr komplett ladeinfrastruktur med fleksibel betaling fra 0 NOK. Ladestolpene er enkelt skalerbare og kan brukes til flere ladestasjoner ved behov.​

 

Entelios

​Vi hjelper din bedrift med å selge fleksibilitet fra forbruk og produksjon. På denne måten støtter du kraftsystemet og overgangen til et fornybart samfunn.

Entelios

Ved å bruke strømmen smartere, kan både strømforbruket og strømkostnadene automatisk reduseres. Teknologien og produktene vi leverer er utprøvde og viser seg å være både lønnsomme og miljøvennlige.

Entelios

​​Når du bestiller vårt produkt CO2-nøytral kraft, reduserer vi det totale utslippsnivået ved å kjøpe så mange klimakvoter som er nødvendig for at det samlede klimaavtrykket fra kraftforbruket skal bli så lite som mulig.

Entelios

En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det et eller annet sted produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man kjøper selv.

Entelios

Entelios samarbeider med flere batteri- og teknologileverandører for optimal utnyttelse av batteriets potensiale.

 

 

 

 

Entelios

Teknologien i løsningene vi leverer er nøye testet, og viser at produksjon og forbruk av fornybar energi både er lønnsomt og miljøvennlig. Entelios dekker investeringskostnaden.

 

Entelios

​Hadde det ikke vært fint om energidata hadde høy kvalitet og en lav månedlig pris? Vi har biten av puslespillet som gjør ditt tjenestetilbud innen energieffektivisering lønnsomt.

 

 

Hjelp til å optimalisere energikostnadene dine

For å oppnå forsvarlig forvaltning av offentlig eiendom vil kostnadskontroll, forutsigbarhet og optimalisering være i fokus. Vi har mange kommuner og offentlige virksomheter i vår kundeportefølje, og kan bidra med løsninger innen “best practice”.

“Best practice” – kort oppsummert

Vi bruker vår erfaring med offentlige kunder til å gi den beste rådgivningen. Entelios tilbyr skreddersydde løsninger som passer både enkeltkommuner, kommunesamarbeid og andre organisasjonsformer. Råd om prissikring, bruk av de billigste energibærerne, deltakelse i fleksibilitetsmarkedene og effekt- og toppreduksjoner er noe av det vi tilbyr. Se på tjenestene våre (lenke) eller kontakt oss (lenke) for mer informasjon.

Vi gir dere oversikt over strømforbruket
Vi gir dere oversikt over strømforbruket

Mange muligheter

Offentlige kunder har ofte store bygningsarealer med varierende alder. Dette er variasjoner som vi kan utnytte ved bruk av alternativ teknologi – enten det er effektreduksjon i eldre bygg eller installasjon av solenergi på tak. Vi kan samle inn energibruk og gi råd om hvordan bruken kan optimaliseres forhold til pris.

Dette sier kundene våre om oss

Investeringene Fiven har gjort er fordelaktige både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. På kort tid har vi tjent inn en betydelig del av investeringen, og bidrar samtidig til stabiliteten i strømnettet

Henning Berge

Elektronikksjef i Fiven

Vi er villige til å kutte strømforbruket vårt i perioder med høy belastning i strømnettet. Vi får da betalt for at strømmen kan skrus av, selv om den ikke nødvendigvis blir skrudd av. På den måten sparer vi betydelige summer.

Svein Brokke

Site Service Manager hos Dynea

Kundemøtet ga oss et bredt bilde av fremtidens strømmarked. Vi innså viktigheten av vår egen virksomhet og ikke minst for markedsføringen av produktet vårt. Vi endte opp med å gjøre en liten kursendring for å tilpasse markedsføringen til potensielle kunder.

Jon Karlsen

Visedirektør i Glavas

Vi hjelper deg å bruke strøm på en smartere måte

Våre erfarne strømforvaltere følger markedet for deg. Du får strøm til spotpris pluss et avtalt øretillegg. I tillegg deler vi overskuddet fra handel på markedet med din bedrift. Våre strømkontrakter har vist seg å være svært lønnsomme for våre kunder over flere år.

Vi senker bedriftens strømkostnader

Entelios hjelper deg med å redusere og optimalisere strømforbruket. Det betyr at din bedrift bruker mindre strøm, og er derfor billigere i drift. Som bedrift sparer du penger, samtidig som du bruker strøm på en mer bærekraftig måte. Slik får du det billigste forbruket hos oss i Entelios.

Vi reduserer CO2-avtrykket

Entelios tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti. Dette betyr ikke bare at strømmen alltid kommer fra fornybare kilder, men at tilsvarende mengder fornybar elektrisitet produseres andre steder.

Din innovative bærekraftspartner

Mange aktører i offentlig sektor oppfatter elektrisitet som en viktig kostnadskomponent med stor volatilitet. Strømmarkedet er komplekst og i stadig endring. Det kan være vanskelig å vite hvilken strømkontrakt som fungerer best over tid. Nettopp derfor er det viktig med en innovativ strømleverandør. Entelios hjelper deg med å navigere gjennom markedet.

Få mer sikkerhet i din strømavtale

Entelios hjelper dere å ta kontroll over energikostnadene med gode strømavtaler. Med hjelp av ett av våre forvaltningskonsepter kan din virksomhet få den forutsigbarheten dere ønsker. Det gjør det enklere å budsjettere samtidig som det gir dere sikkerhet i et usikkert marked. Dette har våre kunder satt stor pris på den siste tiden.

 

Trygg strømleveranse og aktiv forvaltning
Miljøtjenester

Vi gir deg oversikt over ditt strømforbruk

Mange i offentlig sektor synes det er vanskelig å holde styr på alle lokaler og eiendommer. Det er også vanskelig å følge opp kostnader og forbruk. Med Entelios får du full oversikt i sanntid.

Totalt oversikt

Overvåk ditt forbruk og kjøp av strøm i hvert bygg, og ta beslutninger basert på konkret statistikk og informasjon. Da vet du hva som skjer i hvert bygg, og kan ta informerte beslutninger angående ditt strømforbruk og dine kostnader. Vi hjelper deg med å redusere forbruk og kostnader, og bidrar med rapporter som viser deg ubenyttet strøm.

Hvorfor Entelios

Hvorfor velge Entelios?

Akselerere det grønne skiftet

Vi hjelper deg med å bygge en strategi som minsker dine eiendommers klimaavtrykk. Spar penger – og miljø.

Opplev en pålitelig partner i en usikker verden

Som en del av Å Energi går arven vår hundre år tilbake i tid. Vi vil være her i de hundre neste også.

Oversiktlig rapportering

Få oversiktlig rapportering over eiendommenes strømforbruk – og få tips til hvordan dere kan redusere det.

Generere nye inntektsstrømmer

Entelios hjelper dere med å optimalisere, men også kommersialisere strømforbruket. Oppdag nye inntektsstrømmer med Entelios.

Hvorfor Entelios

Om Entelios

Vi er det største strømselskapet i Norge – og ett av de største i Norden.

Vi har kontorer i Norge, Sverige og Finland.

Mer enn 300 store bedrifter er kunder av oss.

Vi leverer mer enn 20 TWh i året til kundene våre.

Se eksempler på hva vi har gjort for lignende kunder

Kommune-cluster inngår energisamarbeid med Entelios

Ålesund og seks nabokommuner har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått samarbeid med Entelios. I tillegg til å samlet levere ca 110 GWh årlig, er det inngått avtale om aktiv forvaltning og prissikringsstrategier for å sikre kommunene lavest mulig strømpris og...

Skarpnes tar effektivisering til et nytt nivå med hjelp av Entelios

Som Norges største strømleverandør på bedriftsmarkedet er det viktig for Entelios å være en aktør som bidrar til en fremtidsrettet utvikling innen strømforbruk. Nettopp derfor tilbyr vi ulike tjenester som skal hjelpe bedriftene til å ta dette steget, og vi bidrar med...

Universitetet i Oslo inngår energisamarbeid med Entelios

Fra 1. september 2023 til 1. september 2027 skal strømleverandøren Entelios levere 59 GWh (gigawatt) årlig til Universitetet i Oslo (UiO). Det er klart etter at UiO har gjennomført en anbuds-konkurranse om strømleveranse til de 100 byggene som disponeres i og utenfor...

Kommunene på Østlandet velger Entelios

20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler. Asker og Bærum kommune og Drammen Eiendom KF er blant de 20 som er en del av energiavtalen. Avtalen har en verdi på ca. 268...

Strøm fra Entelios er enda billigere for oss

Som bedriftseier er det viktig for Beate Spartveit å kutte utgifter der det er mulig. Derfor slo hun til på strømtilbudet fra Coop og Entelios. – Da jeg fikk epost fra Coop om det nye strømtilbudet, ble jeg interessert med en gang. Jeg sammenlignet med vår...

Telenor velger Entelios som strømleverandør

Entelios skal levere strøm til over 13.000 anlegg, deriblant alt fra Telenors mobilmaster og kontorbygg over hele landet. Overtakelsen er en av de mest komplekse på det norske strømmarkedet. Avtalen som omfatter både strøm og energitjenester har et årlig forbruksvolum...

Norges største offentlige energiavtale

Alle norske helseforetak er for første gang samlet under én energiavtale. Avtalen har en verdi på 4 milliarder kroner, og gjelder både forvaltning og levering av strøm. – Dette er første gang alle norske sykehus er under én og samme avtale. Dette antas å være blant de...

AF Gruppen utfører stort tunnelprosjekt med Trafikverket i Sverige og Entelios leverer kraften

Entelios’ løsninger gir AF Gruppen full oversikt på prosjekt i Sverige. Entelios jobber med å forenkle hverdagen til kundene våre. Da AF Gruppen Norge vant et omfattende tunnelprosjekt i Stockholm, var det helt avgjørende med en...

Gjennom fleksibilitetsløsninger gir Hennig-Olsen Is viktige bidrag til det lokale strømnettet

Et positivt samfunnsbidrag sto i fokus for Hennig-Olsen Is da de inngikk avtale om fleksibilitet gjennom Entelios. Fleksibilitetsløsningene hos Hennig-Olsen Is gjør at de både kan produsere 'Kremen av iskrem' og bidra til bedre kapasitet på det lokale strømnettet –...