Carlsberg kan mye om øl, men mindre om strøm.

Carlsberg kan mye om øl, men mindre om strøm.

­– Vi har fått økt innsikt i det kompliserte strømmarkedet. Kompetanseoverføringen er verdifull for oss og har større betydning enn pengene vi har spart på strømregningen.

Sitatet tilhører Kasper Herluf Østlund, Carlsbergs innkjøpsansvarlig innen energi.

Som en av verdens største ølprodusenter, var Carlsberg skeptisk til om LOS Energy var rett leverandør av strøm til sine nordiske anlegg, men gav selskapet en sjanse.

Erfaringene med LOS Energy som lokal leverandør i Norge var så bra at konsernet i fjor inngikk ny avtale for levering av strøm til bryggerianleggene sine i Sverige, Norge og Danmark.  Med årlige leveranser på rundt 130 GWh er Carlsberg den største nordiske kunden til LOS Energy. Avtalen er uten tidsbegrensning og kan bli utvidet i omfang.

- Carlsberg er en stor og viktig kunde som bidrar til at vi forsterker posisjonen som Norges største strømleverandør for bedriftsmarkedet. Vi er glad for å ha fått muligheten til å vise hva vi kan, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i LOS.

VIP-kunde
Østlund sier det alltid føles godt å være en stor og betydningsfull kunde. Da konsernet i 2012 besluttet å samordne energileveransene i Norden og velge én felles strømleverandør, var det aktører som var langt større enn LOS Energy på banen.

– Vi følte at LOS Energy var i minste laget og vi vurderte flere strømleverandører med en internasjonal kundeportefølje. Men hos dem ville vi ikke blitt blant de største kundene. Vi hadde så gode erfaringer med LOS Energy som leverandør til våre norske anlegg at vi tok sjansen. Det har vi ikke angret på, sier Østlund.

Han sier Carlsberg har opplevd seg som en VIP-kunde i LOS Energy og har fått skreddersydde løsninger på porteføljehåndtering og rapportering.

Carlsberg hadde i utgangspunktet liten erfaring med kraftmarkedet og drev ikke aktiv portføljeforvaltning før LOS Energy tok over. De ønsket å bygge opp slik kompetanse i konsernet for å få  bedre styring.  LOS Energy har på mange måter ”lært opp” konsernet i å tenke forvaltning ved å ta dem med.  De har månedlige møter der strømmarked analyseres og disponeringer gjøres.

Kunnskap
- Vi kan mer om strømmarkedet etter at vi fikk LOS Energy som hovedleverandør. Sammen sikrer vi stabile og forutsigbare strømpriser. Det viktigste for oss har vært å få en stabil samarbeidspartner med et solid analyse- og forvaltningsmiljø som kan hjelpe oss til å unngå uforutsette prissvingninger på strøm og sikre gevinst oss når det er mulig, sier Østlund.

- Hvilke andre egenskaper setter du høyest pris på hos LOS Energy?
– Evnen til å tilpasse seg storkundens behov og ønsker, høy fleksibilitet i forhold til rapporteringsform og porteføljeforvaltning og – sist, men ikke minst: Høy grad av åpenhet om avtaleform og økonomiske betingelser. 

Fakta om Carlsberg:

  • Verdens fjerde største bryggerikonsern
  • 41.000 ansatte over hele verden
  • Har sitt største marked i Europa, Russland og Asia
  • Produserer 500 ølmerker til 140 markeder
  • Fikk et overskudd på 9,8 milliarder danske kroner i 2012
  • Kjøper energi av LOS til sine anlegg i Norge, Sverige og Danmark