DNB satser på bærekraft over hele verden

DNB satser på bærekraft over hele verden

Siden 2014 har DNB-konsernet redusert sitt energiforbruk med ca. ti prosent per kvadratmeter. I tillegg forbruker konsernet nå utelukkende fornybar energi på verdensbasis.

- I 2017 innledet vi et samarbeid med Entelios som sikrer at strømforbruket til DNBs kontorer over hele verden utelukkende er basert på energi fra fornybare kilder. Som innkjøper av garantert fornybar energi sender vi et signal om at vi tar klimautfordringene på alvor, sier rådgiver for samfunnsansvar i DNB, Anne Margrethe Platou.

DNB er en del av et globalt initiativ, RE100, der selskaper forplikter seg til at 100 prosent av elektrisitetsforbruket stammer fra fornybare energikilder som vind, vann eller sol. I samarbeid med energiselskapet Entelios har DNB innfridd RE100 initiativets mål i god tid før fristen som er i 2020.

Grønn gevinst
Ca. ti prosent nedgang i energiforbruket per kvadratmeter, og utelukkende bruk av fornybar energi ved samtlige av bankens kontorer i 18 land er resultatet for DNB etter fire år.

- Vi håper oppmerksomhet rundt dette kan bidra til at andre store eiendomsbesittere i Norge ser nærmere på bruk av fornybar energi, sier Platou.

- Den billigste strømmen er den vi ikke bruker
- Den billigste strømmen er den vi ikke bruker. Derfor har vi søkt og fått støtte fra Enova til å analysere vårt kraftforbruk. Gjennom et samarbeid med Entelios og deres samarbeidspartner energirådgivningsselskapet Entro AS har vi kartlagt dette. Det har for vår del medført betydelige økonomiske besparelser - langt utover det å handle kraft ett øre lavere enn spot, sier avdelingsleder for eiendoms- og kontortjenester i DNB, Thomas Mylén.

Reduksjon på 16 GWh
I tillegg til å gå over til å forbruke utelukkende grønn energi, har DNB i perioden 2014 - 2017 redusert sitt energiforbruk med ca. ti prosent per kvadratmeter. Det skyldes både energieffektiviserende tiltak og reduserte arealer, og tilsvarer en reduksjon på 16 GWh eller årsforbruket av strøm for ca. 900 eneboliger.

- DNB har som mål å redusere energiforbruket med ytterligere 10 prosent innen tre år. Denne ambisjonen krever en aktiv driftsorganisasjon og god energioppfølging, sier Mylén.

Håper flere vil se fordelene
Salgsdirektør i Entelios Harald Steinsholt, håper flere vil følge DNBs satsing på bærekraft.

- DNB viser at de tar bærekraft på alvor ved å aktivt redusere sitt klimaavtrykk. Både ved å kun bruke fornybar energi på alle kontorer over hele verden, men også ved å gjennomføre vesentlige kutt i eget energiforbruk. Når en stor aktør som DNB kan vise til så gode resultater tror jeg at flere eiendomsforvaltere ser både miljømessige og økonomiske fordeler ved å ha et bevisst energibruk, sier Steinsholt.