Notice This website is under construction.

KRISENS KRAFT

Entelios-konferansen 2023

Vi i Entelios takker alle som var tilstede på konferansen den 20. april, og til alle som fulgte med via live-stream. Dersom du ikke hadde mulighet til å delta på selve dagen kan du se opptak av Entelios-konferansen her.

Krigen i Ukraina har forårsaket krisetilstander også i energimarkedene.
Derfor diskuteres nå kjøp og forbruk av energi kontinuerlig i ledergrupper
og styrerom. 20. april gir vi deg ny kunnskap om hva som vil påvirke og endre
energisektoren fremover. Det vil gjøre deg bedre rustet til å ta lønnsomme
og innovative energivalg på vegne av virksomheten.

Vi i Entelios takker alle som var tilstede på konferansen den 20. april, og til alle som fulgte med via live-stream. Dersom du ikke hadde mulighet til å delta på selve dagen kan du se opptak av Entelios-konferansen her. 

Krigen i Ukraina har forårsaket krisetilstander også i energimarkedene.
Derfor diskuteres nå kjøp og forbruk av energi kontinuerlig i ledergrupper
og styrerom. 20. april gir vi deg ny kunnskap om hva som vil påvirke og endre
energisektoren fremover. Det vil gjøre deg bedre rustet til å ta lønnsomme
og innovative energivalg på vegne av virksomheten.

FOREDRAGSHOLDERE

FOREDRAGSHOLDERE

 • Carl Bildt, tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, FNs spesialobservatør for Balkan m.m.
 • Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant, hovedlærer ved Forsvarets Høgskole
 • Thina Margrethe Saltvedt, sjefanalytiker, Sustainable Finance i Nordea
 • Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO
 • Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien AS
 • Nikolai Astrup, energipolitisk talsperson for Høyre
 • Ole Børge Ytterdal, direktør for energi og klima i Norsk Industri
 • Øyvind Leistad, direktør for samfunnsøkonomi i Enova
 • Toini Løvseth, leder av produksjon, marked og energiomstilling i Fornybar Norge
 • Anne Marit Panengstuen, konserndirektør Nortura
 • Jonathan Barfod, partner Pareto Alternative Investments
 • Eirik Torsvik, leder Tide Buss
 • Øystein Fossen, direktør PWC 

 

Erik Wold, tidligere reporter og debattleder i NRK, vil være moderator under konferansen.

 

Erik Wold, tidligere reporter og debattleder i NRK, vil være moderator under konferansen.

Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt er hovedtaler. Han vil formidle unik innsikt i det geopolitiske landskapet som danner bakteppet for situasjonen i energimarkedene. I tillegg medvirker en rekke anerkjente eksperter som vil peke på kraften i energiomstillingen som nå finner sted. Dette inkluderer også konkrete forslag til hvordan virksomheter i en krisetid kan akselerere overgangen til et mer forutsigbart, kostnadseffektivt og fornybart energiforbruk.

Entelios er Norges største strømleverandør til bedriftsmarkedet, og vi gleder oss til å gi deg påfyll av ny og relevant kunnskap under årets viktigste energikonferanse den 20. april på Nasjonalmuseet i Oslo.