Notice This website is under construction.

Rett til informasjon ifølge åpenhetsloven

Vi i Entelios AS følger Å Energi sine retningslinjer som en del av konsernet.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på disse rettighetene

Dersom du har spørsmål til hvordan Å Energi arbeider med loven eller hvordan vi håndterer negative konsekvenser på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsliv, kan du kontakte oss her: innsyn@aenergi.no

Det er viktig at du konkretiserer innsynskravet ditt så godt det lar seg gjøre. Vi vil svare på henvendelser innen 3 uker. Ved særlige tilfeller er svarfristen 2 måneder.